A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

D’Zeit wou d’Crèchen zoubleiwen gouf verlängert

18.03.2020

Den 18.3 2020 huet d’Regierung nei Mossnahmen ergraff betreffend d’Verlängerung vun der Schleissung vun den Crèchen, fir besser geint den COVID-19 ze kämpfen. No deser leschter Matdeelung machen d’Crèchen nees op e Meindeg den 20. Abrell 2020.

Bis dohin  wönschen mier Iech, die beschten Leisungen ze fannen,  fir des Zeit vun der Pandemie  beschtmeiglechst duerchzestoen.

Mier bleiwen erreechbar iwert Telefon oder e-mail

Communiqué ministériel