A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

La commune présentée par les enfants : Monsieur Nuno Mafra, sculpteur

08.05.2023

Richtung an e klengen Eck vum Paradäis verluer am Häerz vun der Natur 🌲🏞.
D’Begeeschterung an d’Admiratioun vun de Kanner waren onweigerlech virun esou schéine Skulpturen 🤩.
« En Här mat mageschen Hänn », 🙌Dëst ass d’Definitioun vun de Kanner fir dat grousst Talent vum Här Mafra ze beschreiwen.
Merci fir dëse schéine Moment vum Deelen.

Direction vers un petit coin de paradis, perdu en plein cœur de la nature🌲🏞 .
L’émerveillement et l’admiration des enfants étaient incontestables face à de si belles sculptures 🤩.
« Un monsieur aux mains magiques », 🙌 voilà la définition des enfants pour décrire le grand talent de Monsieur Mafra.
Merci pour ce beau moment de partage.

https://youtu.be/SmbUFlstx3I