A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

Propositioun vun Aktiviteiten

30.03.2020

Fir iech ze hëllefen déi schwéier Zäit an “Quarantaine “ besser ze  iwwerstoen, ginn mir iech all Woch bis Crèche erëm opgeet verschidden Aktivitéiten wou dier mat den Kanner jee no alter kennt maachen. Et ginn ausserdeem kleng léif Aktivitéiten fir déi méi grouss. Zeckt net déi kleng Momenter mat eis ze deelen. ?

Vill Spaass mat ären Kanner profitéiert nach gutt an virun allem bleift gesond !

 

Livret activité du 30 mars au 3 avril

 

 

Conversion de la crèche privée Babasi vers une crèche conventionnée par l’Etat.

La crèche Babasi va donc intégrer à partir de ce 1er janvier 2024 la grande famille d’Inter-Actions. Une collaboration étroite avec la commune de Boulaide ainsi que le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les parents sera instaurée.

En savoir plus sur Inter-Actions