A+
A
A-
‹ Retour aux actualités

Spazeiergang am Besch

12.03.2020

Eis Eelst sinn an de Besch gangen fir Schätz an der Natur ze sammelen, dei  bei speideren Aktiviteiten gebraucht gin a besonnesch beim Oprichten vum Ouschterbaam. D’Spazeiergäng an de Besch hun emmer e groussen Erfolleg. Et ginn dobei vill Entdeckungen gemeet : de Geroch vun Verschiddenem, Aescht die ennert de Stiwelen briechen, d’Geraisch vum Wand an den Aescht.

Esou vill Verschiddenes dat d’Opmierksamkeet vun deenen Klengen an och deenen mei Groussen unzidd.

Conversion de la crèche privée Babasi vers une crèche conventionnée par l’Etat.

La crèche Babasi va donc intégrer à partir de ce 1er janvier 2024 la grande famille d’Inter-Actions. Une collaboration étroite avec la commune de Boulaide ainsi que le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les parents sera instaurée.

En savoir plus sur Inter-Actions