A+
A
A-
‹ Retour aux évènements

Besuch um Bauerenhaff

Baschelt
27 avril 2020 | 10:00

Mier sin als Crèche ageplanzt an engem klengen Duerf, metten an der Natur a profiteieren sou vun allen Virdeeler, dei dat mat sech brengt. Mier starten eisen eischten Besuch um Bauerenhaff den 27. Abrell a sinn ongedelleg fir d’Reaktiounen vun den Kanner op d’Deieren ze erliewen. Well mer esou no bei den Bauerenheff sinn, wärten mer se oft am Freihjoer a Summer 2020 besichen.

Conversion de la crèche privée Babasi vers une crèche conventionnée par l’Etat.

La crèche Babasi va donc intégrer à partir de ce 1er janvier 2024 la grande famille d’Inter-Actions. Une collaboration étroite avec la commune de Boulaide ainsi que le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les parents sera instaurée.

En savoir plus sur Inter-Actions